SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Een non-fictie boek over verzetsstrijders in WOII
Dec 12th, 2018 by closed

freddy de schuiteneer uit galmaarden publiceert een kort non-fictie boek over geraardsbergse verzetsstrijders gedurende woii. Het authentieke overzicht gaat over de nonkel en tante van de auteur. Inclusief pure werkelijkheid als teenager ging freddy regelmatig op visite bij zijn nonkel cesar de schuiteneer en diens vrouw zoë foubert in schendelbeke. “ik herinner mij de lijdzaamheid van nonkel cesar in oftewel tot de heftige reacties van tante zoë als ze het over het verraad hadden waardoor ze in het naziconcentratiekamp belandden”, vertelt freddy. “er werd vaak verteld over de oorlog en ook in contacten met mijn nichten zometeen was dit regelmatig het gespreksonderwerp”. Het werd geen zeemzoet familieverhaal, maar harde werkelijkheid. Zowel cesar als zijn vrouw waarden verzetsstrijders. Het café ‘sportpaleis’ dat ze tezamen uitbaatten in nederboelare was een ideale plek om voortvluchtigen te verstoppen, wapens en ammunitie te verhullen en springstof te bewaren. De dochters eliane en elvida waarden 6 en 13 jaar oud toen hun pa en mammie op 30 mei 1943 werden gevangengenomen door de gestapo en de feldgendarmerie. Dit was risicoloos het gevolg van verraad door mensen uit de eigen regio. Wat daarop volgde was een verschrikkelijke fundamentele hoeveelheid van gruweldaad en onmenselijkheden. Feiten waar meer bekendheid moet aan gegeven worden om mensen bewust te lepelen voor het onheil van een totalitair staatsbestel en eng nationalisme. Tezamen met zijn zoon steven en zometeen met de kleinkinderen van cesar en zoë ging freddy zelf op visite naar de naziconcentratiekampen. De kleindochter lutgart de roy gehuwd met dirk delval, woonachtig in sint-genesius-rode en de kleinzoon edgard de roy met echtgenote bie de klerck uit mariakerke waarden zo getuigen van de verschrikkingen die hun opa en grootmoeder bezitten moeten doorstaan. “ik had aan mijn homoseksueel elvida beloofd dat het in mijn betrachting lag om deze gruwelijke gebeurtenissen voorts uit te diepen en schriftelijk vast te leggen”, aldus freddy de schuiteneer. “na mijn opruststelling vond ik hiervoor de nodige tijd om dit te realiseren. Wat nonkel cesar ondergaan heeft in de naziconcentratiekampen was zo erg, dat hij na de verlossing uit dachau vier heelkundige ingrepen diende te ondergaan. Mijn oom overleed geheel getal jaar geleden in 1978, tante zoë in 1985. Het boek is geen roman, geen familiesaga, geen bloemlezing, geen eindje proza, maar bevat authentiek bronmateriaal. Na 75 jaar bezitten alle slachtoffers van de naziterreur ongebogen op respect en waardering. Daarom is het boek ook niet te koop maar heb ik het geschonken aan de bibliotheek van geraardsbergen en galmaarden”. Cesar de schuiteneer en zoë foubert zoë en cesar op latere leeftijd. De prestaties van de gruweldaad bleef steeds present sinistere kille gangen in het fort van breendonk cellengang in breendonk

Notarisaktes voortaan online beschikbaar
Dec 11th, 2018 by closed

u kent het wel : voor uw administratie moet u héél soms de aankoopakte van uw gebouw naslaan, maar die zit natuurlijk in een mapje, die diep weggestopt zit in een lade of in een kluis. Om dat ellendige traceren te verhoeden, lanceert de fod financiën nu een online voorkomendheid waardoor allemaal de notoriële aktes waarin hij betrokken feestje is, kan consulteren en downloaden. Dat consulteren kan nu dus via myminfin, het online verhoging van de fod financiën waarop landbewoners hun persoonlijke stukken, formulieren en elektronische kerkdiensten, zoals tax-on-web, kunnen beheren. Welke aktes? om welke stukken gaat het nauwgezet? alle akten die zijn opgemaakt door notarissen, exploten van gerechtsdeurwaarders, vonnissen van rechtbanken … maar ook de inschrijving van een hypothecaire geldlening, het vonnis van een verbeurdverklaring of een deeg op onroerend goed. Let wel : het archief gaat maar achterspeler tot het jaar 2001. Tot slot nog een belangrijke opmerking : dat de stukken nu online staan, betekent niet dat u uw aktes mag weggooien. Want de digitale versies zijn niet wettelijk, dat zijn louter de versies op papier.

Vlaanderen heeft 13.000 km lintbebouwing, en het stopt niet
Dec 11th, 2018 by closed

ook al is het ruimte­lijk onwenselijk, toch woont een op de vier vlamingen in lint­bebouwing. Voor het aanvankelijk is de lintbebouwing in vlaanderen in een cijfer gevat. Het verschijnsel, waarbij er buiten de woon­kernen steeds maar aaneengesloten gebouwen bijkomen, doet zich voor ter 13. 177 kilometer vlaamse wegen. Het is een van de thema’s in het eerste ruimterapport vlaanderen, dat vandaag gepresenteerd wordt. Anderhalf geheel getal vlamingen, of een vierde van de bevolking, verblijven in zo’n lint. De driehoek tussen aarschot, mechelen en lier en de gebied rond keerbergen zijn goed gecre\xeberd met lintwegen. Lintbewoners leggen 32, 6 km per dag af, bovenal met de auto. Dat is meer dan hun landgenoten in de woonkernen en zelfs meer dan de mensen die in plattelands gebied wonen. Linten zijn een uiting van de ruimtelijke versnippering waarmee vlaanderen kampt. Ook in­zake verkeersveiligheid scoren ze slecht. Er doen zich meer conflicten voor tussen traag lokaal en snel doorgaand verkeer. ‘die 13. 000 kilometer is een majestueus cijfer’, zegt erik grietens van de bond beter leefmilieu. ‘eerdere schattingen kwamen uit op haast 6. 000 kilometer. Lintbebouwing brengt extra maatschappelijke kosten mee inzake verlichting, boezem, afvalwaterzuivering en openbaar vervoer. ’ de vlaming blijkt verdeeld te zijn over het fenomeen. Haast vier op de tien bezitten er geen visie over, 30 percent ergert zich er aan, 30 percent heeft er geen moeite mee. ‘maar diezelfde vlaming zit wel steeds meer verveeld met de files en met de hoge waterfactuur die voor een deel uit de versnippering voortvloeien, ’ zegt grietens. ‘de geesten zijn stilaan rijp voor een ommekeer. ’ planschade voor de vlaamse minister van omtrek, joke schauvliege ( cd & amp ; v ) mag die er komen. ‘het beleidsplan gelegenheid ( met de betonstop, red. ) wil de verdere groei van lintbebouwing, zowel voor verblijven als voor winkelbedrijf, tegengaan. Landelijke woonlinten ligt vaak ver van voorzieningen en openbaar vervoer, en zijn per definitie exclusief te aankomen met de auto, met files en slechte luchtkwaliteit tot gevolg. Dat de gelegenheid hier voorts wordt ingenomen, moeten we voorkomen, als het sociaal en economisch realiseerbaar is. ’ dat laatste is een teer punt, want ingrijpen raakt aan het ­eigendomsrecht. Dat is ook het klacht dat de lokale regeren opperen. ‘lintbebouwing is een historische boedel die nog jaren zal overwerken, ’ zegt nathalie debast van de soos van vlaamse steden en gemeenten ( vvsg ). ‘de meeste regeren ijveren voor kernversterking, maar bezitten een voorraad aan bouwpercelen ter de wegen. Voorkomen dat die bebouwd word, kan niet buitenshuis de bestemming te amenderen en een smak planschade te betalen. ’

Wat is een vertrouwensstemming en moet de regering het vertrouwen van het parlement vragen?
Dec 10th, 2018 by closed

de oppositie dringt erop aan dat de herschikte gezag van premier charles michel ( mr ) een regeringsverklaring aflegt in het parlement en nadien het vertrouwen vraagt. Daarop zou dan een groepsactie opvolgen, wat voor de minderheidsregering van michel problematisch kan zijn, want ze heeft geen meerderheid in dat parlement. Voor alle begrijpelijkheid : zelf kan de oppositie geen vertrouwensstemming vragen. Politiek n-va, sp. A, groen en vlaams belang vragen een vertrouwensstemming in het parlement update 16:17 volgens grondwetspecialist christian behrendt ( hogeschool luik ) hoeft de gezag helemaal niet het vertrouwen van het parlement te vragen, want dat is maar verplicht in twee specifieke gevallen : bij een nieuwe gezag aan het aanzet van de legislatuur nadat ze een regeringsverklaring heeft beoogd en als er sprake is van een parlementair document waardoor het regeerakkoord verandert. “ ik heb tot nu toe begrepen dat dit niet het geval is ”, zegt behrendt aan vrt nws. De getuigenverklaring van vicepremier kris peeters ( cd & amp ; v ) dat de minderheidsregering geen copy-paste wordt van michel i kan volgens behrendt ook word geïnterpreteerd als een kier voor introduceren vanuit het parlement. “ je kan als gezag natuurlijk immermeer vrijwillig het vertrouwen vragen ”, zegt hij. Staatsrechtelijk gezien kijk ik daar met enige verbazing naar, want het middel van de oppositie is de motie van wantrouwen grondwetspecialist christien behrendt hoe moet we de demarche van de oppositie van vanmiddag vertalen? “ staatsrechtelijk gezien kijk ik daar met enige verbazing naar, want hun middel is de motie van wantrouwen. ” ook stefan sottiaux, professor staatsrechtelijk recht aan de ku leuven, zegt dat er geen vertrouwensstemming in het parlement nodig is. “ voor de grondwetswijziging van 1993 moest een minderheidskabinet dat geen vertrouwen kreeg van het parlement ontslag nemen. Dat is niet langduriger het geval ”, zegt hij in de tijd. Grondwetspecialist mathias el berhoumi ( université saint-louis ) vindt dat de gezag met een regeerverklaring naar het parlement moet en daar het vertrouwen moet vragen. “ we hebben verstaanbaar een nieuwe regering. Het vertrek van de n-va, de grootste partij van de coalitie, houdt een belangrijke afwisseling in ‘, zegt hij aan de tijd. Hij wijst er ook op dat de gezag drie nieuwe prioriteiten naar voren heeft geschoven. Ook de politicologen zitten niet op dezelfde lijn. Voor carl devos ( hogeschool gent ) is het de evidentie ikzelf dat de premier om het vertrouwen vraagt, aldaar michel ii een nieuwe gezag is die anders moet werken aldaar het een minderheidsregering is. Dave sinardet ( vub ) ziet dat anders en zegt dat de minderheidsregering van michel naar de karakter van de grondwet geen nieuwe gezag is, maar dolletjes een herschikte regering.

Paarden natuurlijk!
Dec 10th, 2018 by closed

het museum van het belgisch trekpaard in vollezele was vandaag de uitgelezen plek om het startschot te schenken voor een nieuw project ‘paarden natuurlijk! ’. natuurlijke integratie van knol en landschap regionaal landschap pajottenland & amp ; zennevallei en regionaal landschap zuid-hageland gaan met hulp van de administratief district vlaams-brabant, het knol op een natuurlijke en duurzame wijze integreren in de leemstreek. de doelstelling van het project is niet om ‘verpaarding’ van het landschap te bevorderen, maar wel om de bestaande paardenhouderij en paardenweides in onze locatie natuurlijker en landschappelijk waardevoller in te richten. in het project ‘paarden natuurlijk! ’ werd paardenhouders ‘bijgeschoold’ tot landschapsbouwers. op die wijze kan het welzijn van de paarden verhogen en de biodiversiteitsverdrag in de leemstreek, een aardrijkskundig locatie in het zuiden van vlaams-brabant, vergroten. de overeenkomsten in landschap en akker tussen allebei regio’s lepelen een tezamen project zinvol en duurzaam. donderdag werd het biodiversiteitsproject ‘paarden natuurlijk! ’ verbeeld door elyn remy van regionaal landschap pajottenland & amp ; zennevallei en jan de boitselier van de koninklijke vennootschap het belgisch trekpaard. gedeputeerde tie roefs licht de provinciale hulp aan dit project toe. knol & amp ; landscha paarden lepelen deel uit van ons landschap. trek- en renpaarden zijn niet meer weg te denken uit de open gelegenheid in vlaams-brabant. het regionaal landschap cre\xebren werk van de integratie van knol en landschap op een duurzame, natuurlijke wijze, waarbij paardenhouders ook landschapsbouwers zijn. het aanplanten van hagen, heggen, houtkanten en bomen die risicoloos én gezond zijn voor paarden, het creëren van een kruidenrijke graasweide, aanmeren van poelen of natuurlijk integreren van schuilplaatsen en afrasteringen zijn enkele ingrepen die een groot onderscheid maken. zo kunnen paarden een troef zijn voor karakter en landschap! Ook een opleiding boomslepen met brabantse trekpaarden zal hierbinnen dit project georganiseerd worden.

Premier bepaalt prioriteiten van oranje-blauwe coalitie: “Focus op koopkracht, veiligheid en klimaat prioriteiten zijn prioriteit”
Dec 9th, 2018 by closed

stad – bestedingsvermogen en socio-economisch beleid, veiligheid en justitie, en klimaat. Dat zal de drie prioriteiten opvoeden van de nieuwe oranje-blauwe coalitie. Dat heeft minister-president charles michel ( mr ) zondagnamiddag verwoord op een persconferentie na de eerste ministerraad van de nieuwe regering. Ook wil de minister-president constructief samenwerken met het parlement. Daarvoor zal hij direct na zijn terugkeer uit marrakesh de nodige contacten leggen. “deze oranje-blauwe samenwerking kiest voor een actieprogramma met drie prioriteiten, drie assen”, zegt minister-president michel. Voorrang 1 : socio-economisch beleid“de eerste voorrang daarvan is de bestedingsvermogen en het socio-economisch beleid. We moeten nog een tal beslissingen consumeren en we moeten executie wat er op dit vlak al beslist is. ”prioriteit 2 : veiligheidveiligheid en justitie zijn de tweede prioriteit. Zo zijn er in justitie een tal hervormingen in gang gezet die voorts moeten afgewerkt worden. Prioriteit 3 : klimaatde derde as wordt een eerzuchtig klimaatbeleid, aldus de eerste minister : “enkele dagen geleden heeft de bevolking een sterk bourgeois en staatkundig boodschap gestuurd. We verlangen duidelijk cre\xebren dat we dat boodschap hebben gehoord, in conferentie met de deelstaten. We moeten aanschouwen hoe het eventueel is een ambitieuze tactiek te implementeren. ”“in bij van de burgers”de minister-president wil ook werk cre\xebren van een constructieve band met het parlement en zal daarvoor de nodige contacten deponeren na zijn terugkeer uit marrakech. Ook wil hij de nodige contacten deponeren met de sociale vrouwen en de groep van 10. “we moeten blijven regeren in het bij van de burgers”, ging de minister-president nog verder. “ook op internationaal vlak moeten we onze verantwoordelijkheid inspreken en de credibiliteit van ons land in stand houden. ”

Rock en metal voor Ark van Pollare
Dec 9th, 2018 by closed

op 6 oktober vanaf 16 uur kleurt het centrum van ninove weer pikzwart. alle rock- en metal liefhebbers kelderen die dag af naar jc de kuip om te lust van zowel ritmische als snoeiharde naslag op festivark, het festival t. v. v. de ark van pollare vzw, in samenwerkingsverband met muziekcafé gonzo. met the gang bank, eleven-o-seven, barking at the mailman, shaman festival, houston’s probblem en spoil engine kozen we voor een mix tussen rock, ska, reggae en metal. na de optredens komt franky de smet- van damme ( frontman channel zero ) nog plaatjes wenden op één van de stevigste metalparty’s uit de regio. buiten zal een foodtruck allen voorspellen van voeding en wijngeest, ook aan onze vegan vrienden werd gedacht! Festivark is toe aan zijn vierde editie en mikt op max 600 muziekliefhebbers. tickets kan je reserveren op www. festivark. be of kan je aankopen in de gonzo of de ark van pollare aan de democratische prijs van 10 euro, aan de kas betaal je 12. 50 euro. info : www. arkvanpollare. be facebook ark van pollare ark van pollare vzw pollarebaan 115 9401 pollare 0497/42 18 02

Vlaams Belang steekt migratiepact-pluim op eigen hoed: “Vlaming is massa-immigratie kotsbeu”
Dec 8th, 2018 by closed

brussel – vlaams belang-voorzitter tom van grieken ruikt zijn kans nu de kabinetkast wankelt over het vn-migratiepact. “de waarheid heeft haar rechten : ge\xefsoleerd onze partijtje heeft ervoor gezorgd dat het marrakech-pact niet geruisloos wordt goedgekeurd. Onze kiezers kennen nu dat een stem voor vlaams gewichtigheid niet weggegooid is. ” vlaams gewichtigheid organiseerde zaterdagmiddag in het vlaams parlement een “spoedmeeting” over het vn-migratiepact met internationale kopstukken van extreemrechts als de franse politica marine le pen en steve bannon, de voormalige campagnedirecteur en raadgever van amerikaans voorzitter donald trump. Drie van de vier federale regeringspartijen wensen dat pact goedkeuren, n-va is tegen. Ontslag n-vavooral die laatste partijtje moest het zaterdag ontgelden. De huidige regeringscrisis is geen merite van de vlaams-nationalisten, maar wel van het vlaams gewichtigheid, was voorzitter tom van grieken duidelijk. “het vlaams gewichtigheid heeft de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen, en dat was een ‘gamechanger’. Onze partijtje, en ge\xefsoleerd onze partijtje, heeft ervoor gezorgd dat het marrakech-pact niet geruisloos wordt goedgekeurd. ”volgens van grieken neemt de n-va nu maar beter ontslag uit de regering. “ofwel heeft de n-va de hele tijd in de kabinetkast niets genoemd over het pact, ofwel heeft de n-va in de kabinetkast niets te zeggen. Ik weet niet wat het uiterst beschamend is, maar in allebei gevallen zou ze de eer beter aan zichzelf houden. ”“stemmen voor vlaams gewichtigheid werkt”de partijtje ruikt direct haar kans voor de verkiezingen van – ten laatste – 26 mei. “onze kiezers kennen vandaag dat vlaams gewichtigheid stemmen helpt, dat hun stem niet weggegooid is, dat hun stem gehoord wordt en dat politieke druk werkt. Wij brullen de volgende verkiezingen, wanneer ze ook mogen plaatsvinden – nu al uit tot een referendum over de immigratiekwestie. ”over het migratiepact zelf houdt de partijtje de lijn van de voorbije weken aan. “het vn-zelfmoordpact”, noemde van grieken de manuscript meermaals. “het vlaams gewichtigheid staat aan de kant van een meerderheid van de vlamingen en europeanen die de massa-immigratie kotsbeu is. ”ministerraadsteve bannon had min of meer dezelfde teken in petto voor de vlaams belang-aanhangers. “iedereen vindt de migratiecrisis in sub-saharaans afrika en centraal-amerika een menselijke tragedie. Maar we willen samenwerken om het moeilijkheid op te uitladen in de landen waar het zich stelt. De werkende mensen in europa en de vs mogen de economische en politieke problemen van afrika niet op hun schouders torsen. ”marine le pen noemde de verdedigers van het vn-pact naïef. “de ondertekenaars lassen zich ertoe illegalen op te vangen, op hun kosten. En daar zal de belastingbetaler waarachtig voor opdraaien. Zeggen dat het pact de soevereiniteit van gastlanden bewaart, is ‘fake news’. ”lees ook. Duister troef : toch geen ministerraad over migratiepact om 16 uurwat de belgische kabinetkast ooit gaat doen, blijft nog immer koffiedik kijken. Gewoon gezien komt er dit weekeinde nog een ministerraad om het finale regeringsstandpunt te bepalen.

Sint-Angela doet mee aan Rode Neuzen
Dec 8th, 2018 by closed

sint-angela zamelde met tal van acties meer dan 3. 000 euro in voor de rode speuren dag. Het jaarthema van de school speelde daarenboven een belangrijke rol. ‘waar is sam ‘ is het jaarthema van sint-angela in ternat. Sam staat niet uitsluitend voor sint-angela talisman, maar ook voor bijeen eigenmaken samenleven. Sam is overal present en zal leiden tot een leuke videoclip eind april. Sam daagt ook de leerlingen uit, en één van die uitdagingen was : bedenk een leuke daad voor rode neuzen. Daar werd omvangrijk op gereageerd. Met als gevolg een 10-daagse reeks rode speuren acties zoals : – maakt en verspillen van popcorn, koekjes, wafels,. . . / muzikale jukebox / verkoper van soep door het oudercontact / verkoper van de authentieke cuberdons / verkoper van 240 rode speuren / … er was daarenboven ook een exposeren van rode speuren zelf met enkele aangrijpende getuigenissen én in sint-angela staat één van de tien rode neuzenwagens, die werden verspreid over 10 scholen in vlaanderen. De beetle werd door de leerlingen in de lessenaar po aangekleed met gezichten die vol gevoelens zitten. Deze auto gaat naar het sportpaleis en haalt daar hopelijk de rode speuren show. Nadien wordt die auto per opbod verkocht. Opbrengst voor de rode neuzenactie ( buiten verkoper van de auto ) : 3181 euro.

Ook Brusselse nieuwkomers moeten verplichte cursus inburgering volgen
Dec 7th, 2018 by closed

vanaf 2020 zullen nieuwkomens in brussel ook een verplichte vorming inburgering moet volgen. Dat heeft vlaams minister van inburgering liesbeth homans ( n-va ) aangekondigd. Ze heeft daarvoor een afspraak om met enkele brusselse instanties tezamen te werken. In vlaanderen bestaat verplichte vorming al veel langer. Volgens vlaams minister-president geert bourgeois komt de besluit “ toevallig ” op het ogenblik van de federale regeringscrisis rond migratie. Hoe werkt dat concreet? nieuwkomers in brussel, jonger dan 65 jaar, die nog geen 3 jaar in belgië verblijven, zullen de keuze krijgen : ofwel lijnen ze zich tot het vlaams vestiging inburgering, ofwel tot de franse gemeenschapscommissie ( ook wel cocof gezegd ). Onzelfstandig van hun keuze krijgen ze een vorming nederlands of taal, maar in ieder geval krijgen nieuwkomers een vorming “ maatschappelijke oriëntatie ”. Wie zijn ronde met welslagen heeft afgerond, krijgt een inburgeringsattest. Allebei instanties voorzien 4. 000 kwalificeren, maar kunnen als nodig uitbreiden. Wanneer nieuwkomers declineren, kan er een boete opgelegd geworden van 100 euro tot maximum 2. 500 euro vlaams minister van inburgering liesbeth homans ( n-va ) het is volgens vlaams minister homans aan de gemeenten om de nieuwkomers te informeren over de verplichte inburgering, en om er op toe te zien dat ze de verbintenis nakomen. “ wanneer nieuwkomers declineren, kan er een boete opgelegd geworden van 100 euro tot maximum 2. 500 euro ”, aldus homans. De n-va-minister is tevreden met het bereikte afspraak, waarover lang is gebakkeleid. “ een inburgeringscursus is een eerste zeer belangrijke stap naar integratie en participatie. Ik ben dan ook zeer tevreden dat er ook in brussel aan nieuwkomers een verplicht inburgeringstraject wordt opgelegd ”, zegt de n-va-minister.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa