SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Drie Halse kandidaten op Vlaamse en federale sp.a-lijsten
April 26th, 2019 by closed

marc snoeck, peggy massien en bertrand demiddeleer zou halle vertegenwoordigen op de vlaamse en federale sp. a-lijsten. zo moeten ze de zennestad een stem doneren in het parlement. vlaams parlement de vlaamse sp. a-lijst wordt geduwd door de kersverse halse burgemeester marc snoeck. hij wil zich vooral verwedden voor meer bestedingsvermogen en betere pensioenen. “in de voorbije legislatuur hebben de vlaamse en federale regeringen vooral bespaard ten koste van de gewone man”, vertelt snoeck. “onze pensioenen toebehoren nog steeds tot de laagste van europa en een veel basisbehoeften zoals water en elektriciteit werden de afgelopen jaren fors duurder. dit is behalve enige tweestrijd onacceptabel, sp. a pleit daarom voor een basispensioen van minimum 1. 500 euro voor allen die 42 jaar gewerkt heeft en een versteviging van onze bestedingsvermogen, zodat allen zekerheid heeft op een goed inkomen. dat is niet enkel eerlijker, maar ook broodnodig als je kijkt naar de stijgende armoedecijfers in vlaanderen”, slotbeschouwing snoeck. op de derde mogelijkheid bij de opvolgers traceren we bertrand demiddeleer back, voorzitter van de halse gemeenteraad. “als leraar ligt het onderwerp content mij zeer nauw aan het hart”, zegt demiddeleer. “sp. a wil ervoor zorgen dat elk kind kwaliteitsvol content krijgt, ongeacht hun afkomst. het is ook vanuit dit oogpunt dat we een maximumfactuur in het secundair content moeten importeren, zoals die nu ook alreeds bestaat in het basisonderwijs. degelijke scholing is immers een basisbehoefte, geen luxeproduct”, slotbeschouwing demiddeleer. kamer van volksvertegenwoordigers op de kwint mogelijkheid voor de kamer van volksvertegenwoordigers staat schepen voor zorg en hulpverlening peggy massien. zij wil vooral haar schouders zetwerk bij de rectificatie van ons huidige zorgstelsel. “het is tijd dat de overheid weer de absolute garantie geel dat iemand die zorg nodig heeft, deze ook krijgt en kan betalen”, poneert massien. “wij streven dan ook voor een afschaffing van de wachtlijsten in de zorg en de aanwerving van 7. 500 reserve zorg- en verpleegkundigen in onze ziekenhuizen, alsmede 3. 500 zorgkundigen in de ouderenzorg. ” en wat met halle? marc, peggy en bertrand beklemtonen dat hun condoleance aan de parlementsverkiezingen niets zal veranderen aan hun engagementen voor halle, integendeel. “door deel te nemen aan deze verkiezingen, moeten we onze stad net op de toegangsbewijs zetwerk en een stem doneren in brussel. of ze nu moeten of niet, ze zou in het parlement kennis waar halle ligt! ” klinkt het in koor.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa