SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Gedenkplaat voor pastoor Karel Nerinckx ingehuldigd
October 10th, 2018 by closed

op zondag 23 september werd er aan de sint-niklaaskerk van herfelingen een gedenkplaat ter ere van pastoor karel nerinckx ingehuldigd. Karel nerinckx, geboren te herfelingen op 2 oktober 1761, is naast pater damiaan één van de twee belgen die een standbeeld kreeg in de verenigde staten van amerika. Na de gregoriaanse hoogmis van 10u volgde een academische zitting. Na een rede van burgemeester kris poelaert kwamen twee zusters uit kentucky, denise ann clifford en eleanor craig, getuigen why karel nerinckx zo beslissend is geweest. Daarna werd de gedenkplaat ingehuldigd met opzoeken van de koninklijke ware kloosterlingen herfelingen. Het hommage werd afgesloten met een drink in de kerk. Pastoor karel nerinckx karel nerinckx werd geboren in herfelingen op 2 oktober 1761 als zoon van sebastiaan karel antoon nerinckx en petronilla langendries. In 1785 werd hij na zijn onderwijs in het seminarie van mechelen tot vader gewijd. Karel nerinckx was pastoor van meerbeek van 1793 tot 1801 in de franse periode. In 1804 trok hij naar de vs om er pastoraal werk te verrichten. Hij werd in de vs vertrouwd als father nerinckx, de missionaris van kentucky. Hij stichtte de 1ste amerikaanse zusterorde, de loretijnen of zusters van loreto. Pastoor karel nerinckx overleed op 8 augustus 1824 te st. Genevieve, missouri. Op 16 maand 1833 werd zijn materieel surplus overgebracht naar loretto in kentucky.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa