SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Nog geen budget voor nieuw autismeplan
January 30th, 2017 by closed

het kersverse autismeplan van minister vandeurzen moet het leven van mensen met autisme en al wie voor hen zorgt sterk verbeteren. Maar het geld ontbreekt nog.

de vlaamse gezag wil dat mensen met autisme meer en makkelijker kunnen meespelen aan onze samenleving. Dat staat in het autismeplan van minister van welzijn jo vandeurzen ( cd & amp ; v ), dat vrijdag werd goedgekeurd. Vroegtijdige diagnoses, meer wetenschappelijk research, een autismevriendelijke vennootschap ( zie inspanning ) en beter op jawel afgestemde hulp zijn enkele van de geheel getal actiepunten. Het plan kwam tot stand na twee jaar samenwerken met een ‘taskforce autisme’, bestaande uit gedurende meer experten, zorgverleners en mensen die zelf een autismespectrumstoornis hebben.

‘de overheid heeft onze aanbevelingen omgezet in een strategisch plan en in een engagement. Dat verdient een pluim. We hebben hiermee een richtingaanwijzer, wat nodig was. Maar nu zijn er coördinatie, concretisering en financiering nodig’, zegt professor orthopedagogiek ilse noens ( ku leuven ), die de taskforce leidde.

bij die financiering knelt het schoentje. In het plan staat dat ‘binnen de huidige budgettaire realiteit’ de opgesomde acties ‘wellicht niet iedereen realiseerbaar’ zijn. Er werd daarom enkele prioriteiten opgesomd, maar slechts weinig concrete ambities uitgesproken.

wachtlijsten

‘de overheid schrijft in het plan één concrete termijn neer : de wachttijd voor de diagnosetests mag maximaal 3 tot 6 maanden duren. Vandaag loopt die soms nog op tot twee jaar, onzelfstandig van streek en leeftijd’, zegt noens. ‘maar andere concrete termijnen staan er nog niet in, onderwijl er na een diagnose vaak nóg wachtlijsten volgen. De eerste voorrang in het plan is niettemin een genoeg zorgaanbod realiseren. ’

een betere levenskwaliteit voor wie zorgt voor iemand met autisme – een tweede doelstelling van het plan – valt of staat met kortere wachtlijsten. Het kan bijvoorbeeld drie jaar duren vooraleer een ouder thuisbegeleiding krijgt ( ds avond 20 januari ). ‘ik ken een vrouw die haar dagjob moest capituleren en nu ’s nachts werkt en overdag voor haar kind zorgt, daar het kind nergens terechtkon’, zegt steven van den heuvel, die met zijn ongelijkheid cycling for autism al eens mocht langskomen op het kabinet-vandeurzen. ‘wie leeft met iemand met autisme, moet vaak zijn manier van leven aangepast, om vaststellen prikkels uit de weg te gaan. Zo leven kost vaak meer energie, leidt tot stress, en weegt op relaties. Dergelijke problemen los je op met begeleiding. ’

omstreeks 1 op de 150 personen tot voorstelbaar 1 op de 100, wordt geschapen met autisme, schatjes experts. Het percentage stijgt daar een autismespectrumstoornis tegenwoordig sneller wordt herkend, daar de criteria veel ruimer zijn dan voorheen en daar een veeleisende vennootschap vaststellen stoornissen ( sneller ) aan het licht brengt.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa