SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Nu ook in Pepingen doorlopende straten
February 27th, 2018 by closed

het educatie van burgemeester en schepenen liet een schilderijlijst opmaken van alle doodlopende straten in de gemeente. Van de 41 doodlopende straten zijn er 17 ( 41 % ) voortdurend voor voetgangers of fietsers en voetgangers. Om die straten herkenbaar te maken, is het verrassend verkeersteken f45b opgenomen in de wegcode. Recentelijk werden de bestaande verkeersborden ‘doodlopende straat’ ( bord f45 ) aankunnen naar ‘doorlopende straten’. Het nieuwe bord moet bijdragen tot een beter conventie van ( wandel ) wegen. Goed dagboek voor fietsers en voetgangers. Doorlopende straat? voor automobilisten is het manifest, als een verkeersteken een doodlopende straat aanduidt, dan rijd je daar slechts in als je ter plekke moet zijn. Een bijkomende aanduiding maken het voor voetgangers en fietsers no ook manifest of ze de weg ook voorts kunnen gebruiken.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa