SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
OCMW’s vragen betere omkadering voor strijd tegen radicalisme
January 30th, 2017 by closed

de belgische ocmw-koepels zijn niet gelukkig met de rol die ze toegespeeld krijgen in de vedette contra radicalisering. Ze vragen niet alleen een betere omkadering, maar waarschuwen ook voor mogelijke risico ‘s als ze nog meer de repressieve toer willen opgaan.

‘het is geen goed idee om de verantwoordelijkheid over het verbreken van het beroepsgeheim bij een individuele ocmw-medewerker te deponeren, beter is om zoiets goed af te spreken in de spruit van de lokale integrale veiligheidscellen ( livc ‘s ). ‘ piet van schuylenbergh, directeur van de basisbestanddeel ocmw ‘s van de soos van vlaamse steden en gemeenten ( vvsg ), is niet opgezet met het wetsontwerp terzake dat vrijdag na een helft lezing allicht wordt goedgekeurd in de tijdelijke commissie-terrorismebestrijding. Indienster valerie van peel ( n-va ) streeft naar een actieve meldingsplicht voor personeel van ocmw ‘s, vakbonden, ziekenfondsen, etc in de vedette contra terreur.

‘wij bezitten de parlementsleden een schrijven gestuurd met onze commentaar, want voor ons is het voorstel problematisch ‘, aldus van schuylenbergh in de parlementaire onderzoekscommissie 22/3 – die zich dezer dagen buigt over het luik ‘radicalisme’. ‘vooreerst is de term “ vermeende misdrijven ” heel fou, en ten helft traceren wij het niet kunnen da tde verantwoordelijkheid gelegd wordt bij individuele ocmw-medewerkers. ‘

volgens de vvsg-man moet een eventuele opheffing van het beroepsgeheim besproken werd in de verrassend opgerichte livc ‘s, die gevari\xeberde betrokkenen bijeenbrengen in de vedette contra radicalisme en terrorisme, en dat op het niveau van de administratief district of politiezone.

nood aan rondzendbrief

vlaanderen telt vandaag 135 livc ‘s, in drie vierden daarvan is het ocmw betrokken, zegt piet van schuylenbergh. ‘veel sociaal werkers worstelen met dat beroepsgeheim. Het gaat immers over een individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid als het erop aankomt. Er is voorstel naar en nood aan ondersteuning. Het zou wel behulpzaam zijn om een rondzendbrief of iets dergelijks te bezitten met een duidelijke afbakening en richtlijnen. ‘

een en ander kan ook de hulpverlening meer betrekken bij de livc, want dat ‘lukt vandaag niet immer even goed. ‘ ‘welzijnsorganisaties bezitten doorgaans een andere mening op dat beroepsgeheim. Als we goed beschrijven wat wel en niet kan, zullen we ook sommige van die organisaties over de streep kunnen trekken. ‘

ook zijn franstalige tegenhanger luc vandoormael, president van de fédération des cpas de l’union des villes et communes de wallonie, beaamt dat de ocmw-medewerkers met veel twijfels zitten. Hij benadrukt dan weer dat het niet de hoofdtaak van een ocmw is om radicalisme te detecteren, wel om ‘samen leven ‘ te bevorderen. ‘bij maatschappij hoort ook zorgen voor het welzijn van iedereen. Er is vandaag een volwassene sociale onzekerheid, die zou alleen maar opzetten als de ocmw ‘s de eerste scherpen willen aanreiken in de vedette contra terreur. Het veiligheidsluik is in mijn ogen vooral een taak van de politie. ‘


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa