SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Rechtbank vernietigt benoeming LvB-leden Bijzonder Comité Sociale Dienst
February 27th, 2019 by closed

de raad voor verkiezingsbetwistingen vernietigt de benoeming van twee lvb-leden in het uitermate comité voor sociale dienst. De raad oordeelde dat de kandidaten niet benoemd mochten geworden daar de akte die hen voordroeg onwettig was. De raad volgen daarmee de fractie n-va-lennik² die de kwaal indiende. “we zijn tevreden met de uitspraak. De balie heeft een einde stellen aan de onwettige benoemingen door de lvb van burgemeester de knop, ” zegt kristien van vaerenbergh. Beiden leden legden aanvang januari de eed af. Dit verliep niet buitenshuis slag of stoot. N-va-lennik² protesteerde toen al bij monde van fractieleider kristien van vaerenbergh die de samenkomst liet schorsen. “iedereen kon toen zien dat de akte ongeldig was daar er geen personen van anders kunne werden voorgedragen. Maar burgemeester de knop hield koppig vol en dwong de gemeenteraadsvoorzitter, en ook haar partijgenoot, door te stompen, ” herinnert van vaerenbergh zich. De onverzettelijke mentaliteit van burgemeester de knop verplichtte de n-va-lennik²-fractie juridische schreden te ondernemen. “dit heeft ons veel tijd en moeite gekost maar we konden niet regeling gaan met onwettige politieke benoemingen van de lvb, ” zegt fractieleider kristien van vaerenbergh. De gemeente stelde een jurist aan om de kwaal van n-va-lennik² te weerleggen. “dit was geldverspilling. De lennikse belastingbetaler moet niet opwikkelen voor de gebreken van anderen, ” besluit van vaerenbergh. Door de vernietiging van de benoeming komen er 2 geplaatst vrij binnenshuis het lennikse uitermate comité voor de sociale dienst. Deze moet normalerwijze straks opnieuw geworden ingevuld. Elke feestje mag daartoe kandidaten voordragen. Sinds de kwaal en tot het invulling van de nieuwe leden werkt het uitermate comité sociale voorkomendheid in verminderde samenstelling. Het krijgt hierbij de steunpilaar van de leden van n-va – lennik² die hun aansprakelijkheid namen om overigens beslissingen eventueel te cre\xebren in goede verstandhouding. Reactie van de burgemeester : ” het lijkt me evident dat we de uitspraak van de raad respecteren. We moeten in ieder geval zo snel eventueel oplossing verstrekken via gemeenteraad om ervoor te zorgen dat de 2 mandaten die toekomen aan opsomming burgemeester kunnen invullen worden. Door de besluit van de raad kunnen we tenslotte verder. Zo snel eventueel het werk in uitermate maatschappelijk comité verderzetten, want de burger heeft geen aankondiging aan politiek gehakketak. Het was ook nimmer opzettelijk onze bedoeling om een niet-geldige akte in te bedienen, volgens ons was deze juist overmits de voordrachtsakte 2 partners en 1 man ( als opvolger ) bevatte. ”


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa