SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Sterke stijging aantal fietsers in Halle
October 8th, 2018 by closed

net als drie jaar geleden deed fietsersbond halle mee aan de vlaamse fietstelweek, georganiseerd door fietsberaad vlaanderen. Bovendien werd het veel fietsers op een veel belangrijke aanpunten in een stad geteld. Velen merkten de afgelopen maanden al een sterke sprong op van het veel fietsers. Met de tellingen van deze week wordt dit ook effectief aangetoond. Het veel fietsers is op drie jaar tijd in halle sterk gestegen, onderschikkend van de telmomenten tussen 27 en 64 %. Een bewijs dat de verbeterde infrastructuur een positief effect heeft. Toch blijven er nog te veel zwakke schakels over. Fietsersbond halle roept de stad op om via “quick wins” snel de grootste problemen aan te pakken. Het is de volgnummer keer dat fietsersbond halle aan het aanzet van het fietsberaad deelneemt. In de meeste steden doen de stadsdiensten dit of wordt er met telslangen of ( al dan niet mobiele ) telpalen gewerkt. Het is onbevredigend dat stad halle dit jaar opnieuw niet deelneemt. Het is vitaal om het veel fietsers en de door hen gevolgde routes in stratenkaart te brengen, zodat het beleid daar op afgestemd kan worden. Aldaar de stad niet inging op de vraag van het fietsberaad en om te vermijden dat er dus geen cijfers in halle vacant zouden zijn, bezitten enkele vrijwilligers van de fietsersbond dit op zich genomen. Er werd geteld op drie locaties, ter hoogte van de bospoortbrug, op de roggemanskaai aan de kruising met de nieuwe spoorwegstraat op de kanaalroute en aan nederhem op de sasbrug. Aan de bospoortbrug werd in 2015 twee opeenvolgende dagen geteld, veelvuldig tussen 7 en 9 uur. Op 17/09/2015 telde men 441 fietsers, op 18/09/2015 werden er 344 fietsers geteld. Dit jaar steeg het veel fietsers naar 563. Overwegend de sprong positie het centrum en dan met name van de schoolgaande jeugd is opvallend. Het fietsverkeer komende uit de sint-rochusstraat heeft sedert een jaar een fietssuggestiestrook en meer uitgestrektheid gekregen door het éénrichtingsverkeer. De bospoortbrug zelf blijft een gevaarlijke schalm in de procesverloop naar schoolgebouw ; heel wat fietsers uitwringen zich tussen het auto – en busverkeer. Na de completering van de zuidbrug zal de situatie aan de bospoortbrug voor fietsers sterk verbeteren. Maar fietsersbond halle stelt voor om op korte termijn de gekleurde fietssuggestiestrook van en naar sint-rochus ook op de bospoortbrug door te rondreizen tot aan de basiliekstraat. Zo krijgen fietsers meer zichtbaarheid en meer uitgestrektheid ; het autoverkeer kan dan achter de fietsers blijven in tijd van omgekeerd. Ook de basiliekstraat zelf tot aan de parklaan blijft boosaardig ; dit onderdeel zou beter mee het statuut van fietsstraat krijgen. Ook op de roggemanskaai ter hoogte van de audi autogarage werd geteld. Hier zijn er geen vergelijkende cijfers, want op deze locatie werd er in 2015 niet geteld. In totaal telde de fietsersbond op de kanaalroute 160 fietsers, 126 in de positie van brussel, 34 in de positie van halle. Veel fietsers deden hun beklag over de gevaarlijke oversteekplaats in de bocht overwegend voor fietsers die van brussel komen positie halle. Ook hier zijn spoedeisend maatregelen nodig. Een derde telpunt was op nederhem, ter hoogte van rotonde aan het zwembad. Hier werden 280 fietsers geteld tussen 7u30 en 8u30. Ook deze veel gebruikte procesverloop heeft meerdere onduidelijke aanpunten en kan met weinig kosten sterk verbeterd worden. Fietsersbond heeft dit al meerdere malen aangekaart en proposities ter opwaardering gedaan, maar voorlopig buiten positief resultaat. Fietsersbond halle dringt daarom nogmaals aan om meer werk te scheppen van een betere fietsveiligheid in halle.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa