SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Vlaams Belang vindt extra controle blauwe zone Ruisbroek overdreven
February 28th, 2019 by closed

sint-pieters-leeuw stelt een externe firma aan die controles zal uitvoeren op de blauwe zone te ruisbroek. Dit is een huidige opdracht voor de gemeenschapswachten maar het n-va/cd & amp ; v-gemeentebestuur wil de parkeercontroles, vooral ’s nachts, opvoeren. De besluit kost 144. 000 €. Vlaams bij vindt dat zowel de reserve controles zelf als het prijskaartje onnodig en onwenselijk zijn. In zijn tussenkomst op de stadsbestuur haalde gemeenteraadslid eddy longeval aan dat er sinds de vorige legislatuur alleen maar repressieve maatregelen genomen zijn in ruisbroek. “eerst was er de dure parkeerstudie en de installatie van de blauwe zone. Wie geen bewonerskaart ( en ) had diende te parkeren aan het treinstation, de sporthal of het ocmw. Vermits die openbare parkings afgeladen zijn zal het gemeentebestuur, tezamen met een privéfirma een betalende parkeertoren bouwen. En tot slot neemt het bestuur reserve maatregelen door een privaat parkeerbedrijf in te schakelen. Ruisbroek kampt met een groot mobiliteitsprobleem, de bewoners alsmaar strakker beheersen zal geen oplossingen bieden en voedt alleen maar het gevoel van begrip en machteloosheid”, gevolgtrekking het vlaams bij gemeenteraadslid. Effectieve beheersing nodig burgemeester luc de coninck repliceert : “de blauwe zone beschaven ruisbroek een stuk leefbaarder. Om het beoogde effect te doordringen is een effectieve beheersing nodig. Buitenshuis beheersing wordt de foutparkeerders beloond, ten nadele van zij die de regels wel goed naleven. Voor de ruisbroekenaar, die een bewonerskaart heeft, en voor zij die hun parkeerschijf goed gewoontes, verandert er niets. Integendeel. ”


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa