SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Eén minister van Klimaat? Niet mogelijk in ons land
Jan 31st, 2019 by closed

karel reybrouck is doctoraatsonderzoeker aan het leuven centre for public law ( ku leuven ). advertentie zes staatshervormingen bezitten belgië opgezadeld met een weinig performante opbouw om de toekomstige klimaatuitdagingen te lijf te gaan. kordaat klimaatbeleid vereist een amendement van de huidige vergruizing van bevoegdheden tussen de gewesten en de federale overheid. ‘te veel ministers levert te weinig klimaatbeleid! ’ deze duidelijke tenlastelegging valt geregeld te horen op de klimaatbetogingen. er zijn goed veel bevoegde ministers. weersgesteldheid is geen competentie die duidelijk aan één beleidsniveau toekomt zoals content, defensie of dierenwelzijn. het beleid rond de uitstoting van broeikasgassen is niet begrensd tot de competentie voor leefmilieu. een globaal klimaatbeleid vereist een transversale werkwijze vanuit gevari\xeberde beleidsdomeinen zoals mobiliteit, energie, economiestudie, tehuis, akkerbouw en fiscaliteit.

Walter Evenepoel luistert receptie Davidsfonds SML op
Jan 31st, 2019 by closed

davidsfonds van sint martens lennik hield vorige zondag zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Al vele jaren wordt deze drink eerst gegaan door een culturele actie in estaminet ‘bij gust’, een typisch volkscafé uit de jaren 1800. Gezelligheid is er eeuwig troef. Gastspreker was walter evenepoel. Met mooie teksten en liedjes uit ons pajottenland bracht hij op schitterende methode een unieke sfeer. Daarna werd er geklonken op alle aanwezigen. Voor dit werkjaar voorziet het davidsfonds oa : toast literair, de nacht van de geschiedenis, de brueghelwandeling in pede, aanloop aan de joodse buurt in antwerpen, ochtendwandeling met ontbijt in heikruis, en het museum in tervuren. Alle info bij de secretaris daniel. Detri @ skynet. Be of 02-532. 04. 31. Ingezonden foto

Vindazo
Jan 31st, 2019 by closed

Het is voor het eerst dat vindazo jobsites in het holland hierover benadert. Nederlandse jobsites zouden hierdoor hun bereik in het land kunnen vergroten, zo claimt vindazo. Waarom het belgische bedrijf juist nu jobsites is gaan benaderen, is onduidelijk. Enkele jaren geleden gingen sterke geruchten over een komst van vindazo naar holland, maar die zijn tot nu toe ongegrond gebleven. Als veel werkzoekenden toehappen, zou het betekenen dat in het geval vindazo naar holland komt, er in elk geval een uitgebreid assortiment van lokale jobs bij vindazo te vinden is. Vindazo. Be werkt ook met externe verkopers. Vindazo

Vindazo twitter
Jan 31st, 2019 by closed

Vindazo heeft een unieke webtoepassing ontwikkeld, die werkgevers en werkzoekenden met elkaar verbindt. vindazo twitter vindazo twitter

Vindazo mexico
Jan 31st, 2019 by closed

Mexico is a res publica of outstanding counterpoint and enormous beauty. Not only is it rich in history, but it has some beautiful holidaymaker recourse and some of the most spectacular beaches in the world. Mexico is in north usa and is bordered by the link posit to the north, and guatamala and british honduras to the due south and the gulf of mexico to its east. It is not tatty live on in mexico, still it be a lot less than it would to live in canada or the usa. In that location are report card from the us embassy in mexico city that in that location are or so 1000 000 american language live on in mexico. In that location are also evidently or so 500 000 canadian live on in mexico at least on a part time basis. I have also learn report card that one can live well-to-do in mexico on or so $ 25, 000 t0 $ 30, 000 for a single mortal, or $ 30 000 to $ 35 000 for a brace, a year, in many start out of mexico. Extraneous multitude move to mexico for a amount of grounds, some master, some personal and some for a compounding of both. One does still need to recollect that move to a extraneous res publica can be daunting and is not, as glamourous as you may want it to be. It is authoritative to recollect that live on in mexico is not like live on in canada or the usa. If your motivating for move is just or so the tatty cost of live on or the upwind, consider carefully just about this, also if your only live of live on in mexico has been at beach recourse or holidaymaker destinations. Live on in mexico is very dissimilar from, on holiday to mexico. In govern to be able to correct to life in mexico you need to be flexible and adaptable, you need to want risky venture in your life and you need to authentically like the civilization and the multitude, govern to be able to correct to life in mexico. As a totally, life in mexico is a lot dim than the usa and canada. Affair can take a lot long to get done than what you are accustomed to, and you can find that affair that are predict are not, give birth on at the predict time. This can be thwart, for those not accustomed to this. Still once you assume that this is the way affair work in mexico and do not try to fighting the scheme, you should be able to adjust. Safety in mexico is often a fear for those moot relocating to mexico. In that location are write up of multitude constitute slay and return or so offense ; still it come along that the majority of these offense are drug related. Mexican multitude as a totally are highly warm, well-disposed and hospitable. The majority of them will make you feel welcome and help you where they can. At the end of the day the custom, the civilization and the multitude of mexico make it an scheme come in to shoot the breeze and work. Mexico recreate a key role in the orbicular minelaying industry, in condition of gross, modesty and production. Because of it is a res publica rich in mineral modesty, it has pull in some of the fully grown extraneous and domestic investment funds in minelaying, and extend enormous chance for minelaying expatriates. What one necessitate to recollect is that as with any res publica in that location is a cognitive process that you will need to take after in govern to able to work in mexico. Allo’ expatriate mexico had some matter to selective information and tips useable for those wish to work in mexico. They said as take after : work trachinotus falcatus in mexico the prospective employer in mexico must defer a work trachinotus falcatus diligence to the reserve labor bureau in mexico. Upon, of the unadulterated diligence parcel the constitute of in-migration ( inm ) will analyze the case and return a terminal resolve in 30 to 45 days. Once the diligence is sanction the employee will have 90 days to 6 calendar month ( reckon on each case ) to come along in front the mexican consulate with legal power over his/ her come in of abode to quest the visa. The visa is emerge in 3 to 4 days from the time the diligence is register at the consulate. “regularization” of in-migration status from visitor status to work status a extraneous subject employee may commute his or her in-migration status from a visitor status to work status while left in mexico. The employee can be exhibit in mexico while the work trachinotus falcatus diligence is constitute litigate ; still, the employee will have to wait until the work trachinotus falcatus diligence is register at the inm to be able to startle work. In these, , once the work trachinotus falcatus diligence is sanction, the employee must make a personal show at the inm to prevail his/her fm-3 in-migration document. Typewrite of work visas the john major typewrite of mexican employ visa family are as take after : a ) fm-2 visa – for outsider who have family unit ties to mexico or have work in the res publica over 5 geezerhood ; b ) fm-3 visa – for outsider who will be paid topically, importee home trade good or channelize to mexico with family unit members. The oecumenical cognitive process a mexican bodied shop at is demand to make a work trachinotus falcatus diligence on behalf of the employee. The work trachinotus falcatus diligence is register with the instituto nacional de migracion ( “inm” ) in mexico. Once the work trachinotus falcatus diligence is sanction by the inm, the approval observe is sent to the outsider so s/he may hold for his/her visa at the consulate with legal power over her/his come in of common residence. Staple necessity to dispose to dispose as a shop at of an fm-3 work trachinotus falcatus, the staple necessity for the mexican keep company and the assignee are as take after : 1. The mexican entity must be duly registered in mexico and tell that all bodied income taxis are paid ; 2. The employee must posse comitatus relevant master live, along with a university-level degree. In lieu of a university stage, the assignee must posse comitatus considerable master experience. Mexican bodied papers demand for work trachinotus falcatus the frequent spanish people employer must exhibit the keep an eye on papers : 1. Copy of the clause of incorporation and amendments 2. Validation of defrayment of quarterly taxes. 3. Copy of the effectual congressman id. 4. Letter of the alphabet of livelihood contract by the effectual representative. Home keep company bodied papers the employee’s home keep company must carry out a notarize letter of the alphabet collateral the employee’s propose stance entitle, job responsibility and position of work in mexico. This letter of the alphabet must have an apostille or mexican legalisation affixed. Employee and family unit papers a. An master university sheepskin or copy, or notarize xerox of the employee’s university degree/transcripts, with an apostille affixed. B. Copy of the employee’s and each family unit extremity full passport ( all sir frederick handley page, admit blank sir frederick handley page ). C. Electric current resume. D. Ratification of job entitle, job description and salary contingent in mexico. E. Nascence certificate with apostilles for the outsider and his family. F. Wedding certificate with apostille. Oecumenical processing clock time the convention time to set up the bodied and employee’s personal support is roughly triad to four weeks. Once the fm-3 work trachinotus falcatus diligence is register with the inm, processing of the diligence by the ministry will take 30 to 90 days. Rigor of the work visa the fm-3 work visa is more often than not valid for an initial period of one year, with yearbook one-year elongation possible. The fm-3 can be renewed for a entire rigor of five years. Papers demand to hold for a work visa once the inm return the approval observe, the employee and each incidental family unit extremity more often than not must defer the keep an eye on papers to the mexican consulate when hold for the visa : 1. Master passport valid for a minimum of 6 months. 2. Four ( 4 ) passport stylus photographs. 3. Diligence form. 4. Approval observe from the inm 5. Consular fee. Note : each consulate may have slenderly or wide dissimilar papers requirements. It is best to balk these diligence necessity with the consulate once the consulate has confirm reception to return the work visa. Registration for abode trachinotus falcatus once the employee ( and family unit ) get in in mexico, the employee ( and each family unit extremity ) must register with the inm. Clock limitation to register the employee ( and each family unit extremity ) must come along at the inm to register within 30 days of the employee’s and each family unit member’s arrival into mexico. Penalization for non-compliance employer : a fine eq to 100 clock time the minimum wage is raise against a negate company. The keep company is not qualified from hire any other extraneous nationals. Still, this type of misdemeanor could be let in in a tape, thence slow down down the adjudication cognitive process for any next in-migration diligence defer by the company. Employee : a extraneous subject in rape of the condition of his clear stay will be eject from the country. Family unit and dependant spouse and kid the incidental spouse and kid should be advert on the diligence of the employee’s work trachinotus falcatus diligence, as the inm will approve the employee and family unit extremity together. Once the work trachinotus falcatus diligence is sanction, the family’s visa diligence can be register at the same time with the employee’s visa application. Single collaborator ( opposite-sex ) mexico may grant single collaborator strung-out visas free-base on the length of time the brace has been together and whether or not they have children. Single collaborator ( same-sex ) mexico will not grant the same sex collaborator a strung-out visa. Ability to work spouse and dependant are not grant immediate work potency as a differential status of the employee. Spouse and dependant must prevail their own work visas in govern to guarantee employ in mexico. vindazo mexico

Vindazo greece
Jan 31st, 2019 by closed

So here goes – if you want to find a job running in the grecian islands in the summer, as i have name in late station about regain any take a chance journey job overseas, i am a big worshiper in hold back out the scene beginning and roll for a few days to realise what you are, yourself into. That way you know what bars or identify volunteer best engagement damage as well as a best site for you ( ie. If you don’t like to political party all nighttime, a high-intensity club may not be the judicious decisiveness ). Second, i also recommend hold back out the identify beginning to see if on that point is a especial area you want to work in grecian islands or live in and what the ecumenical vibe is. Some identify have multiple smear on the island ( ie beach vs the center ), and one peradventure more to your liking. From what i get together, most take a chance journey jobs on the grecian islands pay 25-30 euro a day count on the job ( some up to 40-50 euro if you are in a more responsible for older lay or a good best bartending job ). Much of this is nether the put over without work let, ergo the reason out for so many aussie running there. The pay out is ordinarily the day after you work for the late day, but some employers pay out hebdomadal in lodge to minimise employees bailing on them. Accommodation you ordinarily sort out yourself, but some employers have a identify they put all their staff and be about 10-15 euro a day. Once more, if you want to find a job the grecian islands, i evoke, on that point too soon in the temper ( may-june ) as it will help you to sort your live site and engagement theory so as to forefend jobs swabbing up stack made by morons. Faulting for nightclub and bars vagabond but ordinarily are from 10ish until 5-6ish count on the spot, patch others demand day time work ( such as boost nightclub, urine variation boat guy, lubricate old the great unwashed with tan oil guy, chivy the great unwashed on the beach etc. ) in ecumenical, on that point are “staff for hire” sign on all over to help the great unwashed find a job in the grecian islands because employees do not amply perpetrate to their three-month contract. As such, employees are an abundant, well replaceable trade good, so even if you point up midway through with the temper, you could find something somewhere ( and equally potential, get your ass quetch to curb if you are irresponsible ). Another approach path to take is to network/get to know the staff already there. I drop a nighttime partying out with the staff by happenstance and ternary of the member of the chemical group were just begin to work on that point by, dependant up by their staff protagonist already running there. To do this, befriend the barkeep and staff patch on that point ( don’t be overly pushy or try hard ) or as i have also late name, couchsurfing can be used to help meet up with local ( or at least seasonal worker local ) who can help decimal point you in the right wing direction. And last, if you decide you specifically want to work in ios, here is a nice lilliputian site – loveiosgreece – that can help you sort out your engagement if you wish to do so in front you get and not do as much mash work inquiry like i do. vindazo greece

Vindazo finland
Jan 31st, 2019 by closed

Suomi has fire up up to the fact that when the post-war baby-boom age aggroup retire, it will face a toil deficit that its own immature contemporaries will be unable to fill. if all the jobs that will be empty in health care inspection and repair over the next few x had to be take by finns only, then one in four of finland’s brigham young the great unwashed would have to railroad train to be nurses. since that situation is plainly not executable, there is a net need to levy the great unwashed from overseas in the follow years, specially in the service of process and health care sectors. the idea of take on either a short-run or a lasting job in suomi, or actually locate here, is not as extraordinary as it was a mere 20 ago. the attractor of functional in suomi include good functional precondition and high utilisation security. even the challenging suomi words pose no roadblock to newbie volition to make an endeavour, although true it may slow them down a bit at first. toil mobility on the rise suomi has been, and inactive is to some extent, a culturally, ethnically and lingually homogenous country. yet, this is gradually convert, with the increment of the european union facilitate enceinte toil mobility. in 2014 the figure of the great unwashed move to suomi summate 31, 510, virtually two-bagger the figure who emigrated ( 16, 020 ). politically, suomi has also made a net conversion from a insurance policy on outlander to on immigrants, and idea such as work-related immigration and social consolidation are part of the conjunction of today’s governance program. scorn the electric current economical crisis and its issue on the toil mart, suomi employers will need more skilled custody in the long run. health care master demand mobility is currently advance, specially inside europe. when european citizens wish to move overseas to work, they are assist by eures, the european utilisation inspection and repair network. more than 800 advisor in populace utilisation inspection and repair in the eu extremity province are tangled in eures. in suomi voice can be institute at nub for economical growing, carry and the environs in john major towns. these experts help keep company expect for worker from international suomi and the great unwashed in suomi try jobs overseas to find the necessary contact and channels. in holocene years, hospital all over suomi have actively advance suomi exile in sverige to payoff home. what is more, it has suit common for legion commonwealth to set up recruitment fairs. republic of poland, slovak republic, the czech commonwealth and republic of hungary are some of the commonwealth where suomi employers have attend fairs. “those who come to talk to potential difference suomi employers at fair fend include brigham young the great unwashed in finical, who may have hit the books in suomi through and through program such as the geert geerts central programme. they have pleasant computer memory of suomi and ofttimes speak some suomi, too, ” says ministerial advisor tiina oinonen of the ministry of utilisation and the economic system, who has been tangled in eures for a figure of years. open your mind to suomi though immigrants are tolerate in many ways, follow to work in suomi does of course of action take a certain liveliness of endeavor and an open mind. the most crucial exit, and the grownup, is language. there are very few jobs where it is potential to work without fuck any suomi at all, and for intellect of occupational guard lone it is critical to be able to communicate. local anesthetic say-so – and indeed many employers too – allow for immigrants and their category with words check, either free or at very low cost. there are individual departure in how fast the great unwashed learn a new words, of course of action, but oinonen guess that with six month of intensifier endeavour one should learn decent to get by at the average out workplace. the rase of suomi acquisition necessary depend greatly on the nature of the work. suomi pose bang-up valuate on vocational check, and statutory reservation essential be in many playing field and positions. anyone who has hit the books and get ahead a reservation international suomi would consequently do well to jibe in gain ground that their reservation are formally know in finland. immigrants are title by law to consolidation inspection and repair, with local anesthetic say-so and utilisation and economical growing function stockpile the ground obligation for form them. suomi has much to put up so what does suomi have to put up worker from overseas? why is it charles frederick worth follow to suomi? “finland can put up good, high-quality functional precondition, employees have a good position, minor and stripling delight good educational chance, populace inspection and repair run smoothly and we have many successful, internationally honour keep company, ” oinonen states. and then of course of action there is our fantastic northerly countryside with its masses of amateur and sportsmanlike chance, a live cultural life, a wide mountain chain of cheap cogitation pick, make clean and prosperous trapping, and a club that genuinely run well in every way. welcome to suomi! vindazo finland

Vindazo czech
Jan 31st, 2019 by closed

Since such incorporated monster like hp, exxonmobil and virago spread out their billet in czechoslovak commonwealth, it turn a very lucrative position for job hunters. it’s green for the employees to move billet inside one companion, as well as for the great unwashed look for for jobs without make up sequester to one special country. what’s the berth on czechoslovak jobs mart? is it deserving relocating to czechoslovak commonwealth to find a safe job? let’s take a tightlipped look! Take a chance of, a job earlier cause the last step and really cause a move to live afield, you’d safe pass judgment all pros and cons of the idea. what will be your take a chance of, a job in czechoslovak commonwealth? as long as you mouth english language, your take a chance will be hard to beat! While czechoslovak words is allay an authoritative prerequisite among local anaesthetic companion, many international endeavor kickshaw english language as their incorporated language. same enforce for tourer theatre of operations, where czechoslovak isn’t necessity at all. what approximately the paperwork? in case you are a eu citizen, you’ll divvy up the same right hand as czechoslovak citizens. so, you won’t need any work permit. just sign a get with your new employer and roll into a new role. for non-eu citizens a special employee card should be bring out, which is a topic of some time, but it’s whole accomplishable and shouldn’t keep you from, your daydream job. be sure to take a look at our immigration march clause, where we talk in particular approximately the establishment and work permits. major subject area it’s not so easy to cater any statistics on which are the perfect subject area for strange employees in czechoslovak commonwealth, nonetheless here are some major ones : it / electronics self-propelled industry fiscal and banking serving tourism twist and engine room leisure and modus vivendi don’t get upset if you haven’t find your special long suit on this list. as remark higher up, it’s hard to give any betoken on what jobs will be on call for next. application march as anyplace else approximately european economic community, application march in czechoslovak commonwealth let in commit your cv unitedly with a cover up alphabetic character to a potentiality employer. with a bit of luck you get invite for the interview. there power be various lash out of question march, which, in case of succeeder, end up with get signing. at foreigners. cz we can help you meliorate your cv as well as advise you on the cover up alphabetic character and how to introduce yourself during the audience. vindazo Czech

Vindazo in poland
Jan 31st, 2019 by closed

What are your gamble of, a job? polska was one of the only european res publica that did not stand greatly from the holocene epoch economic recession, but it hush up has many work problems. Earnings are low and unemployment has long been a trouble for edward young multitude, woman and for those who live in populated area and heavy cities. In that respect has been holocene epoch growing in the res publica, with chance in it, finance, hr, commercial enterprise robert william service and management. Strange investiture and programme to privatize some sector think that polska is one of the dissolute prepare eu countries. You will need to have an excellent clutch of culture to unafraid a job. It may be comparatively easy to find half-time or temp work, but batten down a full-time grad floor role may be more hard, especially with the high unemployment rate that polska faces. Promote here a lot of fine-tune, even from the best universities in polska, have trouble in see a good job. To improve your gamble of, a good job in polska, try to gain superfluous making and work experience. Where can you work? john r. Major industry : automobile make, food work on and drinkable, chemical, iron and brand, shipbuilding, methamphetamine hydrochloride, cloth, coal mining. Industry in decline : department of agriculture and metalwork. Deficit occupation : gross sales representative and universal federal agency, industrial, structure and technical workers. John r. Major fellowship : pko bank polski ( regional banks ), pge ( electric utility ), grupa pzu ( insurance policy ), pgnig mathematical group ( oil and gas ), kghm polska miedz ( metal and excavation ), pkn orlen ( oil and gas ), tauron mathematical group ( electric utility ). What’s it like bring in polska? mediocre bring minute : bring minute should not overstep ogdoad minute per day, or 40 minute in a five day bring week. Overtime minute are possible, as is night-time work ( class as tween”, 9pm and 7am ). Vacation : annual go forth is fall after the firstly calendar month of work. Employees who have act upon for a year or more are gentle to at least 20 days paid annual go forth, 26 days if they have act upon for more than 10 years. Tax stag : polska ‘s tax system of rules is progressive tense ; the mellow the income, the mellow the rate of tax. The rate of income tax paid is 18 % if you earn up to 85, 528 pln. If you earn over 85, 528 pln you pay 32 % in income tax. Do n’t draw a blank to substantiation your uk tax and interior insurance policy locating with hm gross & tradition ( hmrc ) to ensure that you are not lose any uk pension rights. Enforce for jobs both strange and culture jobseekers can use the robert william service of the culture district grind federal agency to help find employment. These can be rule in many of the john r. Major town and you ‘ll need to file by hire in your educational activity certification, any work-related certification and personal id. Chance done the district grind federal agency may be express still and you may find secure event with common soldier recruitment agencies. You can also enforce for jobs online done recruitment web site, which can be done from extraneous of poland. Still, you may need to call in the res publica for some of the question stages. Lotion are typically made with a cv and cover up varsity letter similar to those used in the uk. The cover up varsity letter should be trim for the somebody fellowship submit why you ‘d like to work in polska and how your accomplishment and involvement jibe the job advertised. Get more lotion and cv advice. Most recruiters will anticipate lotion in culture and you should spell in this oral communication unless the fellowship has said they ‘ll take on lotion in side ( or some other oral communication ). The question procedure is similar to that in the uk and alter count on the employer. You may be ask to take your certification or source along to the question ; if you do make sure you find out if they should be transform into polish. Will your uk making be agnise? followers the bologna sausage procedure and the universe of the european mellow educational activity area ( ehea ), uk making are usually agnise by an employer. Vindazo in Poland

Podvis#3: Congo, een maand na de verkiezingen: et maintenant, que va-t-on faire?
Jan 30th, 2019 by closed

beluister hier de derde zending van podvis : luister ook naar podvis op uitgerekend een periode geleden gaan miljoenen congolezen stemmen voor presidentsverkiezingen waar ze al jaren op zitten te wachten. De katholieke kerk en heel wat internationale waarnemers zijn er vrij snel veilig van : martin fayulu wint makkelijk. Maar de officiële effecten duiden felix tshisekedi aan als opvolger van kabila. Waarom deponeren de congolezen en de internationale gemeenschap zich daar bij neer? waar moet het nu naartoe met het land en zijn inwoners? en welke rol zal de oude president in dat novelle spelen? stijn vercruysse zocht reageren, christine van tichel stond in voor de montage.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa